Over ons

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting World Islamic Mission Nederland (WIM-NL) bestaat uit de volgende leden:

 • Haji Nasr Joemman (voorzitter)
 • Eerwaarde Maulana Tahier Wagid Hosain (ondervoorzitter)
 • Haji Rahmat Khan Rahman (ondervoorzitter)
 • Haji Ahmad Noeranie Khan Hidajattoellah (secretaris)
 • Haji Faried Walidin (penningmeester)
 • Haji Rosan Rodjan
 • Haji Ramzan Sahebali
 • Haji Abdussattar KhudabuxOnze doelstellingen

De WIM-NL houdt zich bezig met de volgende doelstellingen:

1. Verbinden van onze achterban (van origine Surinaamse, Indiase en Pakistaanse islamitische moslims, 

    stichtingen en verenigingen)

 • Betrekken

        - Opzetten van een bestuurlijke adviesraad met vertegenwoordiging van de besturen van onze

          achterban.

        - Opzetten van een religieuze adviesraad met geleerden vanuit onze gemeenschap.

 • Steunen

        - Periodiek (1x per jaar) een rondje maken langs de besturen. Inventariseren waar behoefte aan is

          en naar aanleiding daarvan commissies/projecten opstellen.

 • Matchen

       - Opzetten van een kennisbase waarin we de kennis en expertise van onze mensen bijhouden en

         vraag en aanbod koppelen.

2. Vertegenwoordiging van onze achterban bij het CMO en andere maatschappelijke organisaties

 • Op maatschappelijk en religieus gebied moslims vertegenwoordigen.
 • Terugkoppelen van ontwikkelingen in de periodieke nieuwsbrief.
 • Idee├źn van de adviesraden meenemen richting het CMO.
 • Ervoor zorgen dat onze achterban wordt voorgedragen bij bestaande of nieuwe projecten van het CMO.

3. Missionaire organisatie

 • Zorgen voor behoud van onze Islamitische identiteit in Nederland.
 • Bijeen brengen van religies en culturen.

4. Zichtbaarheid en bekendheid

 • Communiceren

         Periodieke nieuwsbrief (1x per half jaar) naar onze achterban.

 • Organiseren

         Organiseren Hadj en umrah reizen.

         Organiseren 1x per jaar WIM-NL conferentie (rouleren van locatie).

         Open dag/jongerendag/familiedag

         Landelijke iftar WIM-NL uitnodigen organisaties

         Contacten onderhouden andere Islamitische organisaties in NL en met WIM zusterorganisaties

 • Social media

        Opzetten en beheren website.

        Opzetten en beheren Facebookpagina.

        Beheren whatsapp-groepen.