Welkom op de website van WIM-NL

Dit is de website van de World Islamic Mission Nederland (WIM-NL). De WIM-NL is de koepelorganisatie voor in het bijzonder van origine de Surinaamse. Pakistaanse en Indiase moslims en organisaties in Nederland en is in 1984 opgericht door eerwaarde maulana Shah Ahmed Noorani Siddiqui rahmatoellahi ‘alayh.

 

De WIM-NL is mede-oprichter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat fungeert als centrale overleg orgaan met de diverse overheden en instanties. WIM-NL vertegenwoordigt haar achterban: de van oorsprong Surinaamse, Pakistaanse en Indiase moslims.


WIM-NL wilt de verschillende soennitische, van origine Surinaamse, Indiase en Pakistaanse verenigingen en stichtingen in Nederland verbinden en initiatieven steunen om zodoende samen met de andere moslimkoepelorganisaties meer voor elkaar te krijgen voor de moslims in Nederland.


WIM-NL verenigt ons met het Touw van Allah

   


  


En houdt jullie allen stevig vast aan het Touw van Allah en weest niet verdeeld

      [Quran: 3-103]