Koepel

WIM-NL is de koepelorganisatie voor in het bijzonder van origine de Surinaamse. Pakistaanse en Indiase moslims en organisaties.


De WIM-NL onderhoudt contacten met de besturen van de Surinaamse, Pakistaanse en Indiase moslimorganisaties in Nederland en probeert te verbinden, intitiatieven te steunen en waar nodig samen te werken met andere (koepel)organisaties in Nederland om zodoende meer voor elkaar te krijgen voor moslims in Nederland.


De WIM-NL wilt in de toekomst meer kunnen betekenen voor de gemeenschap zoals:

 • Helpen opzetten van verzorgingshuizen voor onze ouderen.
 • Helpen verkrijgen van Islamitische begraafplaatsen.
 • Lobbyen bij overheidsinstellingen.
 • Helpen bij het stichten van nieuwe islamitische scholen of andere instellingen.
 • Helpen bij de bouw van nieuwe moskee├źn of andere islamitische instellingen.
 • Helpen ontwikkelen van een financieel opvangsysteem m.b.t. bijvoorbeeld de verdeling van zakaatgelden en Islamitisch bankieren.
 • Oplossen en/of beantwoorden van vraagstukken die actueel zijn.
 • Bevorderen van het welzijn van moslims, door het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken
 • Verbinden van organisaties.
 • Het bijeen brengen van vraag en aanbod binnen onze gemeenschap.
 • Helpen bij het werven en invullen van belangrijke posten op bestuurlijk niveau.
 • Interreligieuze samenwerking: contacten onderhouden, dialoog organiseren en gezamenlijk activiteiten ontplooien.